16 maj 2006

Besiktning

Idag besiktigade vi huset!
Sjöutsikt! (straxt bakom lyktstolpen)

Vind

Balkongen

Inga kommentarer: