05 juni 2006

FSB

Bank bestämd! Nu får vi se om/hur mycket räntorna höjs innan den 17 juli när själva lånebindningen sker.

Inga kommentarer: