01 september 2006

vinbär o krusbär

Beskar krusbär och vinbär. Det ska göras en fjärdedel/ en femtedel så att de förnyas vart 4-5:e år.

Inga kommentarer: