26 mars 2007

Radonresultat OK, 70

Idag kom resultatet av radonmätningen. Den skedde mellan 9 dec 2006 till 8 mars 2007 i sovrummet (mot balkongen) och i entren på bottenvåningen.
Där uppe blev det 60 Bq/m3 och där nere 80, vilket ger ett årsmedelvärde på 70 Bq/m3. (Värdet kan variera med +-0-40.) Genomsnittsvärdet i svenska hus är 100 och gränssvärdet är 200. Helt normalt med andra ord!

gammanet.se

Inga kommentarer: