14 mars 2007

Tankservice


Ojletanken är tömd och renspolad. 610 liter innehöll den tydligen! De skulle komma på förmiddan (kl 12!) så tyvärr sov Oliver då.

Inga kommentarer: